Nieuwbouw zeevaartschool

Nieuwbouw zeevaartschool “Maritiem Instituut Willem Barentsz” op Terschelling werd afgelopen dagen opgeleverd. In de bossen grenzend aan West-Terschelling is een nieuwe campus voor 204 studenten van het Maritiem Instituut Willem Barentsz gerealiseerd en gisteren opgeleverd door Koopmans Bouwgroep uit Enschede.

Koopmans Bouwgroep BV, realiseert verspreid in Nederland grote projecten.

Op 4 April meldde Koopmans Bouwgroep uit Enschede op haar facebookpagina dat de nieuwbouw zeevaartschool Campus voor het Maritiem Instituut Willem Barentsz op Terschelling is opgeleverd. De studenten kunnen vanaf het nieuwe studiejaar (september 2017) gebruik gaan maken van de vier woongebouwen met studentenkamers en een voorzieningengebouw met sport-, recreatie- en studieruimten. Op 11 mei 2016 was bij de Campus van de Zeevaartschool Terschelling het eerste beton gestort voor de funderingen van de 204 studenten wooneenheden. De huidige campus voldoet niet meer aan de eisen en is dringend aan vernieuwing toe. De gemeente en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, waar het instituut onderdeel van uitmaakt, hebben in de Veste een samenwerkingspartner gevonden voor de realisatie van de nieuwe campus.

 

Nieuwbouw zeevaartschool campus op Terschelling | Hallo Terschelling    Nieuwbouw zeevaartschool campus gezamenlijke voorzieningen | Hallo Terschelling   Nieuwbouw zeevaartschool Terschelling | Hallo Terschelling

 

Op 13 April 2016 werd door Koopmans Bouwgroep in opdracht van de Veste ook al gestart met de bouw van 16 sociale huurwoningen aan de Jan Ruijglaan te West-Terschelling. De oplevering van dit project was op 24 Augustus 2016. Er werden 16 ruime eengezinswoningen, verdeeld over 4 woningblokken gerealiseerd. Dit zijn woningen volgens het woonconcept beter BASIShuis in opdracht van Woningstichting de Veste. De woningen werden gerealiseerd nabij de nieuwe campus van de Zeevaartschool.

Nieuwbouw woningen West Terschelling _ Hallo Terschelling   work in progress Nieuwbouw woningen West-Terschelling | Hallo Terschelling

Bron; Facebookpagina Koopmans Bouwgroep