Sint Janskerk op Terschelling te Hoorn

Sint Janskerk Hoorn Header - Hallo Terschelling

Waar staat de Sint Janskerk op Terschelling?

De Sint Janskerk op Terschelling, staat in Hoorn en is een oude, eenbeukige kerk met een kleine, maar zware toren aan de westkant. Het is een van de oudste gebouwen op het eiland. Rond de Sint Janskerk is een kerkhof dat nog altijd als begraafplaats wordt gebruikt. De kerk wordt gebruikt voor kerkdiensten van de Hervormde Gemeente Oost-Terschelling en voor bruiloften en concerten.

Geschiedenis van de Sint Janskerk op Terschelling

De geschiedenis van de Sint Janskerk op Terschelling gaat terug tot de dertiende eeuw. Rond 1230 was er al sprake van de bouw van een kleine kapel op deze plaats door kloosterlingen van het klooster Marienberg of het klooster Lidlum. Rond het jaar 1400 is er een koor aangebouwd en is het gebouw overwelfd met een zogeheten een kruistongewelf. Toen ook werd het heiligdom van kapel een kerk, en deze werd gewijd aan Johannes de Doper: Sint Jan. Dat gewelf is later afgebroken en het puin is verwerkt in de vloeren. Maar in de muren kun je de aanzetten van de ribben die de gewelven droegen nog zien. Tussen 1963 en 1969 is de Sint Janskerk gerestaureerd en in de ruimte onder de toren zijn de voorwerpen tentoongesteld die tijdens de restauratie in de bodem zijn gevonden, zoals munten. De St. Janskerk is een rijksmonument.

Rondleiding in de Sint Janskerk op Terschelling?

Wilt u graag meer weten over de Sint Janskerk op Terschelling?

Meer info vindt u ook op; Kerken op Terschelling